SHOTOKAN RYU
SHIROKAN DOJO
TRADIČNÍ JAPONSKÉ BOJOVÉ KARATE
Články
KARATE-DO začíná a končí - rei

Karate-Do je v dnešní době stejně významým představitelem japonských bojových umění jako jsou Judo a Kendo. A protože si vzákemně vzdáváme úcu, i Karate-Do by mělo vždy začínat a končit - rei.

Rei je často definováno jako "mít úctu k druhému člověku", ale v Karate-Do používáme rei v hlubším významu. Rei zahrnuje náš postoj k tomu, jak respektujeme druhé lidi, ale stejně tak dobře ukazuje to, jak moc si vážíme sami sebe. Když doplníme pocit sebeúcty o pocit úcty k druhým, dosáhneme toho, co nazýváme respektuj druhé. Potom naše konání není nic jiného, než význam rei.

Říká se, že "bez rei je jen zmatek a nepokoj", a tak "rozdíl mezi člověkem a zvířetem závisí na rei". Bojové cvičení s nesdostatkem rei, nelze považovat za bojové umění, ale je pouze a jen opovrženíhodým násilím. Fyzická síla bez rei není nic jiného než brutální násilí a pro lidské bytosti nemá žádnou hodnotu.

Také by mělo být řečeno, že ačkoliv lidské chování může být korektní, tak bez upřímnosti a uctivosti v srdci nedochází k vykonání opravdového rei. Pravé rei vyjadřuje uctivé srdce.

Všechna bojová umění začínají a končí rei. Pokud nejsou cvičena s pocitem úcty a vážnosti, jsou to pouze nástroje vedoucí k násilí. Z tohoto důvodu bojová umění musí zachovávat rei od začátku až do konce.

Převzato z knihy The Twenty Guiding Principles of KARATE, Gichin Funakoshi.
Aktuálně
3.9.2018 | Začíná sportovní sezóna 2018/2019

Od pondělka 3.9.2018 začínáme cvičit na plno v původních časech. Už se na Vás těšíme. Trenéři Shirokan Dojo

SOUSTŘEDĚNÍ TALENTOVANÉ MLÁDEŽE SHIROKAN DOJO

Podrobné propozice naleznete v sekci KALENDÁŘ.

WWW.KAITEN.CZ

Rád bych vám oznámil, že byl spuštěn portál WWW.KAITEN.CZ.
Můžete si objednat kvalitní kimona německé výroby, sportovní tašky, chrániče apod.
Pokud uděláme hromadnou objednávku jako DOJO získáme 20% slevu včetně nášivky loga oddílu zdarma.
Pro starší doporučuji kimona Souverign ve střihu Slim nebo Regular. Jsou vyzkoušená a výborně sedí.
Pro menší děti jsou k dispozici i dětská kimona.
Máte-li zájem neváhejte mne prosím kontaktovat na mail nebo na tréninku.

Tomáš Kovalovský

Činnost sportovního klubu

Činnost sportovního klubu je podporována z dotačních programů na podporu sportu města České Budějovice.

úvod | kalendář | dojo | keiko | keiko kai | karate ka | foto | soutěže | články | odkazy | ke stažení | sponzoři | kontakt