JKA

Historie vzniku organizace JKA

Organizace JKA byla založena v květnu 1949. První ředitelství vzniklo roku 1955 v městské části Yotsuya, Tokyo. Prvním předsedou JKA byl jmenován pan Saigo Kichinosuke, který byl členem horní komory senátu Japonska …

Období vzniku (1949 – 1957)

Organizace JKA byla založena v květnu 1949. První ředitelství vzniklo roku 1955 v městské části Yotsuya, Tokyo. Prvním předsedou JKA byl jmenován pan Saigo Kichinosuke, který byl členem horní komory senátu Japonska. Pan Saigo Kichinosuke byl vnukem slavného Saigo Takamoriho, který byl významný hrdina z období Meiji.

V roce 1956 JKA založila výcvikový program prvních specializovaných instruktorů karate (kenshuei), které probíhaly v honbu dojo. Ten je dodnes považovaný za nejlepší instruktorský výcvikový program a je velmi odlišný od jiných organizací karate. Díky instruktorskému výcvikovému programu byl postaven hlavní kádr dvaceti jedinečných instruktorů karate, kteří byli zaměstnáni na plný pracovní úvazek jako profesionální instruktoři karate v honbu dojo.

Dne 10. dubna 1957 se JKA stalo legální organizací. Tehdejší Japonské Ministerstvo Školství (nyní Ministerstvo Školství, Věd, Sportu a Kultury) oficiálně uznalo JKA jako sdružení členů pro popularizaci a šíření karate a organizaci, která pořádá pravidelný tréninkový program. Za účelem pořádání soutěží karate vznikla o dvanáct let později další organizace JKA karate (Japan Karate Federation), která nebyla založena na členství lidí, nýbrž na členství jednotlivých organizací.

Zhruba dva týdny po oficiálním uznání JKA odešel ve věku 89 let zakladatel Gichin Funakoshi. Po necelé dekádě plné milníků skončila první zakladatelská éra karate. Její reálný růst ale ještě přišel.

1949 květen Založení JKA mistrem Gichinem Funakoshim
1955 20. března Vznik prvního honbu dojo v městské části Yotsuya, Tokyo
1955 22. března Prvním předsedou JKA se stává pan Saigo Kichinosuke
1956 1. dubna Zřízení prvního instruktorského výcvikového programu v honbu dojo
1957 10. dubna Oficiální uznání JKA jako legální organizace
1957 26. dubna Úmrtí zakladatele a mistra Gichina Funakoshiho (89)

 

Období růstu a rozvoje (1957 – 1989)

Popularita karate postupně narůstá. V říjnu roku 1957 uspořádalo JKA první celojaponské mistrovství v karate konané v Tokyu, které bylo otevřené všem stylům. Na tomto mistrovství byla stanovena historicky první pravidla pro zápas v karate. Soutěžilo se ve 4 disciplínách, které byly kumite muži, kata muži, kumite družstevkata družstev.

V době kdy bylo zavedeno každoroční konání celojaponského mistrovství karate, už probíhala výuka v mnoha městech a karate bylo vyučováno na 40ti předních japonských univerzitách. V roce 1958 byl pan Masatoshi Nakayama jmenován do funkce šéfinstruktora. V roce 1961 navštívila celojaponské mistrovství karate Jeho Majestátnost Královský Princ (dnes Jeho Majestátnost Japonský Císař), čímž popularita karate opět vzrostla.

Za několik let se disciplíny soutěží rozrostly o univerzitní věkovou kategorii (1969), kata ženy (1974), věková kategorie mládeže (1975) v rámci všeobecného rozdělení do  jednotlivých disciplín. Úplně samostatně pak vznikla věková kategorie juniorů (středních školy) a dorostu (vysoké školy) a nakonec v roce 1985 vznikla disciplína kumite ženy (1985). Zájem o karate tak enormně stoupl a počet cvičících velmi vzrostl.

V průběhu tohoto časového období JKA dále rozvíjela vyučovací systém a působnost karate se rozšířila do celého Japonska. V roce 1958 JKA začalo vysílat své nejnadanější instruktory profesionály do zámoří do Ameriky, Evropy a střední Asie za účelem vyučovat karate a zřídit v těchto destinacích dojo. Karate se stalo velkým hitem i mimo Japonsko.

V roce 1975 se uskutečnilo první mezinárodní mistrovství v karate pořádané IAKF (International Amateur Karate Federation), které bylo sponzorované JKA. Tento světový pohár se konal v USA s periodou 2 let a celkem se konal 4 krát. Za účelem zachování korektní techniky a bojového ducha v soutěži na ippon shobu (zasažení oponenta jednou technikou, po které by nemohl pokračovat v boji) JKA zřídila International Shoto World Cup Championchip Karate Tournament. Ten se konal v roce 1985 v Japonsku a setkal se s ohromným úspěchem.

Toto časové období potvrdilo to, jak moc se bojové umění karate rozšířilo do celého světa. Stejně tak se potvrdil průběžný výcvik instruktorů a rozvoj techniky karate v jeden ucelený a kompletní systém. Tím se též utříbily a vyčistily vědecké a praktické zkušenosti v oblasti kumite, pozice, kihon a pohybu což dále vedlo k objasnění mezi „správným“ a „špatným“ způsobem načasování každého postoje, úderu kopu nebo jiné techniky.

JKA byla vůbec první organizace karate, která založila dojo mimo Japonské území. To je vlastně důvodem, proč je JKA tak silné a stabilní i za hranicemi Japonska. JKA se tak stalo jedinou organizací, která měla kvalifikované a profesionální instruktory, kteří vyučovali karate na univerzitách a vysokých školách na plný pracovní úvazek.

V roce 1986 byl pan Nakaraha Norihiko jmenován osmým předsedou JKA. Pan Nakahara Norihoko byl významný obchodní zastupitel a bývalý předseda Tokyo University Karate Club.

Poté co JKA dosahovalo vrcholu své slávy, odchází mistr Masatoshi Nakayama ve věku 74 let.

1957 10. září Zvolení druhého předsedy JKA pana Yamazaki Iwao
1957 20. října První Celojaponské Otevřené Mistrovství Karate konané v Metropolitním gymnáziu v Tokyu. Mistrovství se stává každoroční událostí.
1958 10. dubna Zvolení pana Masatoshi Nakayamy do funkce šéfinstruktora
1959 2. června Zvolení třetího předsedy JKA pana Masutani Shuji
1961 11. června Návštěva Královského Prince na 5 tém Celojaponském Mistrovství Karate
1964 1. května Založení Japan Karate Federation
1965 20. června Zrušení Celojaponského Mistrovství Karate kvůli Olympijským hrám v Tokyu
1965 4. prosince Konání Celojaponského Mistrovství Karate se přesouvá a Nippon Budokan
1966 10. června Stěhování Honbu Dojo do městské části Koraku
Zvolení čtvrtého předsedy JKA pana Tanaka Kakuei
1968 10. června Zvolení pátého předsedy JKA pana Masutani Shuji
1972 19. června Zvolení šestého předsedy JKA pana Kosaka Zentaro
1973 30. října Stěhování Honbu Dojo do městské části Ebisu
1975 20. srpna IAKF World Cup konaný v USA. Konal se celkem 4 krát v periodě 2 let
1975 21. listopadu JKA vystupuje z Japan Karate Federation
1981 JKA vstupuje zpět do Japan karate Federation a podporuje každý styl karate
1984 10. října Zvolení sedmého předsedy JKA pana Iizuka Takeshiho
1985 29. září Konání Shoto World Cup Championchip Karate Tournament v Nippon Budokan, Tokyo a dále s pravidelným každoročním opakováním.
1986 1. června Zvolení osmého předsedy JKA pana Nakahara Nobuyukiho
1987 15. dubna Úmrtí mistra Masatoshi Nakayamy (74 let)

 

Období potvrzení stability (1990 – 1999)

V roce 1990 bylo JKA zasaženo krizí způsobenou tím, že se určitá část členů uvnitř samotného JKA oddělila a požadovala oficiální změnu úřední registrace definující podstatu vzniku a působení JKA. Oddělená skupina svolala mimořádnou schůzi valné hromady, jejíž program nebyl dostatečně připraven a současně nebyl shledán důvod jednání požadovaný zákonem. I tak došlo ke změně úřední registrace na základě výsledku uskutečněné valné hromady. Ale tato změna byla okamžitě označena za nezákonou čímž se rozpoutala soustavná řada sporů uvnitř celého vedení JKA.

Navzdory vnitřním sporům se JKA i nadále rozvíjelo a rozrůstalo. Zdrcující většina všech členů a instruktorů zůstala věrná původním základům JKA. Poté byl zvolen do funkce šéfinstruktora mistr Sugiua Motokuni (rok 1991). Společně s předsedou JKA panem Nakahara Nobuyuki iniciovali kroky vedoucí k návratu k pravé podstatě vzniku JKA (pravému duchu karate). A tento duch byl v tomto období potřeba nejvíce.

V roce 1994 JKA publikovalo první sérii 5 ti instruktážních knih zaměřených na kata. Tato série knih se v brzké době stala doslova biblí kata.

V roce 1995 byl uzavřen spor z roku 1990 a soud vydal usnesení, které bylo ve prospěch a potvrzení původní registrace JKA. Tak jak všichni členové předpokládali JKA vyhrálo soudní případ vedený u místního soudu v Tokyu. V červnu 1998 toto usnesení potvrdil i Nejvyšší soudní dvůr Japonska a případ byl definitivně uzavřen obnovením původní registrace JKA, tak jak byla definována při jejím vzniku panem Gichinem Funakoshim.

V tomto období JKA bylo vystaveno nejen nejistotě, ale zároveň i díky uplynulým událostem potvrdilo svou sílu a jednotu. Bylo dosaženo vnitřního sjednocení a upevnění pravé podstaty vzniku JKA.

1990 10. června Svolání valné hromady a zpochybnění úřední registrace definující podstatu vzniku a působení JKA
1991 1. dubna Zvolení pana Sugiury Motokuniho do funkce šéfinstruktora
1993 20. února Stěhování Honbu Dojo do městské části Ebisu
1994 30. října Vydání série 5 ti instruktážních knih kata
1995 19. ledna Usnesení místního soudu v Tokyu ve prospěch původní registrace
1998 29. října Usnesení vyššího soudu ve prospěch původní registrace
1999 10. června Usnesení Nejvyššího soudního dvora Japonska ve prospěch původní registrace. Obnovení původní úřední registrace definující podstatu vzniku a působení JKA

 

Vpřed do 21. století (2000 až po současnost)

JKA vkročilo do 21. století obnovením původní registrace definující pravou podstatu vzniku JKA. JKA také provedlo restrukturalizaci vnitřní organizace a přeorganizování finanční základny.

V prosinci roku 2000 byl zakoupen pozemek pro výstavbu nového Honbu Dojo přímo v centru Tokya. To je vůbec poprvé, co JKA vlastní pozemek a budovu Honbu Dojo. Slavnostní otevření se konalo v květnu 2001 za účasti významných osobností a členů dalších organizací karate.

S obnoveným elánem se JKA přesunula do funkce udržování nejvyšších tradic karate.

V roce 2004 byly spuštěny oficiální internetové stránky JKA, které také napomáhají šířit pravou podstatu a nejvyšší tradici karate.

 

2000 22. prosince Výstavba nové budovy Honbu DojoBunkyo-ku, Idibashi, Tokyo
2001 19. května Slavnostní otevření Honbu Dojo
2004 září Spuštění oficiálních internetových stránek
Přejít k navigační liště