O oddílu

Shirokan Dojo

Prameny, vznik a současnost

Bojové umění je staré jako lidstvo samo. O jeho historii, rozšíření a stylech byly popsány tlusté svazky knih. Jak to však bylo u nás v Čechách? Celý svět zažil boom bojových umění po druhé světové válce. Byla možnost cestovat, otevíraly se hranice a kultury. Přesný opak byl viděn v socialistickém bloku …

Počátek karate v Českých Budějovicích (1962 – 1995)

Uzavřené hranice, embargo na informace a potírání čehokoli, co nemělo původ v Sovětském svazu. U nás bylo uznáváno pouze judo, které již mělo tradici a bylo i olympijským sportem. Několik nadšenců se snažilo získat informace i o tajemném KARA-TE, které každý spojoval s přerážením stavebního materiálu hranou ruky. Přesto se i do ČSSR dostaly informace o způsobech cvičení a karate se stalo velmi populárním. Roku 1962 vzniká komise o přidružených bojových uměních při Svazu juda a v roce 1970 přímo Komise karate při Svazu juda. V roce 1972 přijíždí do Čech pan Hideo Ochi Sensei (učitel). Několik karatistů mělo to štěstí zúčastnit se tréninku s panem H. Ochi a někteří z nich dokonce složili zkoušku na technické stupně.

V Českých Budějovicích se cvičí od roku 1970 v TJ Mechanizátor, později TJ Stadion KDPM (Krajský dům pionýrů a mládeže). Tři roky poté vznikají dva oddíly: TJ Karate pod vedením pana Václava Lišky a TJ Sokol pod vedením pana Miroslava Žižky. V této epoše začíná cvičit mnoho současných lídrů a osobností jihočeského karate.

Pozdější zakladatel Shirokan Dojo, pan Stanislav Bílý, přišel do TJ Karate v roce 1978. V tomto klubu bylo mnoho výborných karatistů a zkušených závodníků jako Jiří Faktor, Jiří Měkuta, Milan Šírek, František Hakl a další. V. Liška byl důsledný sensei a cvičení bylo velmi tvrdé. Zkušení karatisté byli přísní a zápasy s nimi byly mnohdy na pokraji fyzických možností. Každodenní trénink byl samozřejmostí. Tvrdost, rychlost, síla a snaha o vítězství, to byl duch tehdejší doby.

S otevřením hranic roku 1989 se otevírá i možnost dozvědět se něco více o karate v zahraničí a tak vznikají první kontakty v Rakousku s panem Takeji Ogawou Sensei (Goju-rju). Jeho karate je úchvatné. Na semináři v Salzburgu, kde vede cvičení s panem Ticky Donovanem Sensei (Isshin-rju), úspěšným závodníkem, se prohlubuje nadšení a zapálení pro trénink.

Pan Bílý v roce 1993 zakládá a vede po dobu 5 let sportovní třídy karate při ZŠ E. Destinové, kde působí i jako učitel. Chce však najít Shotokan karate a to reprezentuje Ochi Sensei. Úspěšný závodník, tvrdý instruktor, výborný učitel a dnes šéfinstruktor JKA Evropa. Již v roce 1992 se podařilo zorganizovat s ním první seminář a to rozhodlo. JKA má systém výuky, zpracovaný panem Masatoshi Nakayamou, vysokoškolským profesorem a šéfinstruktorem JKA, organizací, která vznikla na základech učení pana Gichina Funakoshiho. Ucelený systém kihon, kata a kumite. Soutěže v kata (sestav) s jasnými pravidly a kumite (zápas) Ippon shobu, tedy na jeden získaný bod, nutí závodníky nepromarnit žádnou šanci a každé zaváhání znamená konec. To byla cesta, kterou bylo dobré následovat.

Období vzniku (1995 – 2010)

Kontakty s panem Ochim jsou častější, stává se trenérem reprezentace kata u Českého svazu karate. Po neshodách s vedením svazu Ochi Sensei opouští spolupráci s Českým svazem karate a dává příležitost ke vzniku JKA v České republice. Pan Bílý navrhuje TJ Karate vstup do JKA. Po zamítavém postoji odchází a zakládá Shirokan Dojo.

Píše se rok 1995. Shirokan Dojo je zakládajícím členem JKA ČR a pan Bílý místopředsedou svazu. Nové dojo začíná s několika žáky a přichází etapa, ve které se testuje životaschopnost klubu. Naštěstí několik výborných žáků věří stejnému cíli. Mezi ně patří i pan Roman Kneifl, nyní Sensei Shotokan Karate Č. Krumlov a pan Petr Cibulka, Sensei Shotokan Karate Bechyně. Členové Shirokanu jezdí po turnajích a seminářích a jméno klubu má dobrý zvuk. Závodí se i v lize družstev JKA ČR. Dlouholetými oporami za Shirokan jsou Petr Cibulka (m.j. vicemistr Evropy v kumite družstev), Jana Vitoňová, Karel Muk, Tomáš Křížek, Tomáš Kovalovský, Jiří Mikšátko. Cvičenci klubu se schází v tělocvičně ZŠ L. Kuby v Rožnově a v soukromém dojo pana Bílého. Od roku 2005 se přes týden trénuje i v Praze ve vysokoškolském dojo (Buden kan dojo) pana Beneše, kde pan Bílý též působí.

Obnovení činnosti v Českých Budějovicích (2010 – současnost)

Po ukončení studií VŠ a zaměstnání v Praze se vrací pan Tomáš Kovalovský a Karel Muk. Roku 2010 obnovují činnost SHIROKAN DOJO v Českých Budějovicích při ZŠ L. Kuby v Rožnově, včetně náboru nových členů. V dnešní době probíhá aktivní trénink přípravky a základního oddílu dětí, základního i závodního oddílu dospělých. Členové SHIROKAN DOJO se aktivně účastní závodní činnosti na úrovni všech národních soutěží JKA Česká republika, mezinárodních soutěží a mezinárodních instruktorských kempů.

Během svého působení prošlo výukou v SHIROKAN DOJO mnoho studentů. Těch, kteří dosáhli stupně dan, se čítá na 15 osob. Většina z nich jsou vysokoškolsky vzdělaní a úspěšní lidé, majitelé firem, právníci, manažeři. Cílem našeho dojo je výchova odolných cvičenců, slušných, cílevědomých a skromných lidí připravených pro život.

Přejít k navigační liště